[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1703728085241711.png (179.04 KB, 915x559) ImgOps

 No.6661

Я ВІДПУСТКУ ПРОВЕДУ У ПІДВАЛАХ СБУ У ПІДВАЛАХ СБУ

 No.6663

Не застав Закрите суспільство на останньому концерті. Не встиг, хоча Дефенестрацію і Рейвнест(чи як там) послухав. А коли патлачі в корпсмасках вийшли то я вже нажаль обригався і пішов дрихнути. Проте шия боліла ще пару днів від постійних хитань, це показник, що концерт заєбісь пройшов.

 No.6668

>>6663
я був тоді в Київі але на жаль проїбався і побувати на концерті не зміг

 No.6670

>>6668
О, шарящий чалвєк. В принципі минулий концерт був не гірше того що у вересні проходив біля Троєщини, навіть масштабніше відчувався через велику залу. Єдине що пиво дохуїщі коштувало.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]