[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Camasei-lupercales-prado.jpg (3.07 MB, 2953x1893) ImgOps

 No.6764

От шукаю я тред від місцевого педофіла, зі старими пастами та кулл'сторі, а бачу, що його вже потерли.

Може зробити якийсь архівчик чи хочаб більше бамп ліміту? Я хоч і можу, напевно, знайти той тред через машинку, але мені хотілося б в нього ще й відписати.

 No.6765

>>6764
Вебархів Wayback Machine за лiто 2023-го року.

 No.6766

>>6765
Я ж кажу, можу знайти тред через машинку. Проблема у тому, що не можу відписати саме в нього.

 No.6768

>>6764
Річ не в бамп-ліміті. Тут вайп був, половину тредів у /b/ і /pol/ змило.

 No.6769

>>6766
>Може зробити якийсь архівчик
>Проблема у тому, що не можу відписати саме в нього
А як тобі архів допоможе? В архів теж не можна відписувати.

 No.6770

>>6769
Тоді просто збільшити бамб-ліміт і зробити можливість відновлення треду за офіційною нотаріально засвідченою заявою до адміна? Бо я суто принципово хочу повернути той легендарний тред. Там Дядько Петро народився.

 No.6771

>>6770
>хочу повернути той легендарний тред
Боюся, vichan не передбачає такої можливості. Тільки дві опції: або тримати треди далі 10 сторінок (як кропива чи нічан), або видаляти з кінцями.

Але ніхто не заважає перекопіювати пікчі та пасти з веб-архіву в новому треді, де послатися на попередній і назвати це тредом №2.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]