[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 17063829247430.png (3.79 MB, 2048x1649) ImgOps

 No.6820

Випадкових олдових картинок і мемів трід

Нещодавно знайшов для себе цікавий сайт:
https://www.maxitter.com/imgur/
Досить цікавий архів, капсула часу, там меми і випадкові зображення з 2007-2013 років, найкращі з яких я пропоную кидати сюди.

 No.6821

File: ClipboardImage.png (50.69 KB, 650x150) ImgOps


 No.6822

File: ClipboardImage.png (342.49 KB, 651x961) ImgOps


 No.6823

File: ClipboardImage.png (633.33 KB, 728x500) ImgOps


 No.6824

File: ClipboardImage.png (255.27 KB, 750x600) ImgOps


 No.6825

File: ClipboardImage.png (2.66 MB, 2048x1536) ImgOps


 No.6826

File: ClipboardImage.png (2.25 MB, 1536x2048) ImgOps


 No.6827

File: ClipboardImage.png (2.42 MB, 1600x1200) ImgOps


 No.6828

File: ClipboardImage.png (136.85 KB, 811x480) ImgOps


 No.6829

https://random-images.3w3.eu/
Спалю сайт де можна дохуя зображень отримувати.

Було діло теж таким маявся, але набридло, особливо в Імгирі лазити. Навіть тугу якусь навіває весь той старий контент, схожі відчуття коли ти в закинуту будівлю заходиш.

 No.6831

>>6821
Це румунська?

 No.6839

File: ClipboardImage.png (747.42 KB, 953x1260) ImgOps


 No.6840

File: ClipboardImage.png (597.67 KB, 700x682) ImgOps


 No.6841

>>6840
Це Арєстовіч?

 No.6842

>>6841
Лол! Схожий! Зробіть хтось фотошоп з обличчям Арестовича, хочу пофапати посміятися.

 No.6849

File: ClipboardImage.png (424.58 KB, 630x555) ImgOps


 No.6851

File: ClipboardImage.png (83.57 KB, 1280x640) ImgOps

>>6849
Це означає пікріл.

 No.6854

>>6840
Блядь, бачу тут Арестовича з голою дупою.

 No.6855

>>6854
Це був гей-тест.

 No.6856

File: 1706448015739.png (605.43 KB, 700x596) ImgOps

Так ще краще.

 No.6857

>>6855
>>6856
Значить не один я тут такий йобнутий.

До речі, Опчик двачер (як і певно більшість тут), бо в день коли було зготовлено тред, такий же був і на Сосачі в Б. Однак я без дойоба, просто помітив.

Хоча це все одно що сказати ніби ти бачив когось в гей-клубі…

 No.6863

File: ClipboardImage.png (445.55 KB, 590x784) ImgOps

>>6857
Опчик на зв'язку, я більш форчанер ніж двачер. Власне про максітер вперше почув там.

 No.6869

File: ClipboardImage.png (711.34 KB, 636x1024) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]