[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Screenshot_20240207-214443….png (84.41 KB, 720x563) ImgOps

 No.6873

Аноны, я дуже вибачаюся але ЯКОГО ХРІНА?
Чому наш Дев'яч занесли до списку борд Російської Бордосфери? Хто це взагалі придумав? Хіба ви не розумієте, що це повинно так бути. УБК - це саме УБК, а не РБК чи СНД-БК. Доки наша борда буде знаходить ТАМ, на неї будуть прибігати сосачери та іншій московитьский великодержавний скам.
Не дамо загинути нашій борді! Пропоную вайпати усі їх бороди, доки вони не прибируть Дев'яч з цього списку!

 No.6874

Ти б краще ахуївав над тим, що на Кропидвачі перестали слати на смоктач при перших ознаках двачесленгу чи згадках про руснявих контентмейкерів.

А я бачу Дев'ятку як полігон де все можна. В Навігатор бордосфери її додали як борду де в принципі можна російською спілкуватись.

 No.6875

>>6874
> В Навігатор бордосфери її додали як борду де в принципі можна російською спілкуватись.

Там, до речі, ще лялькочан і неборда.

 No.6879

>>6873
Бо на лайначі сидять малороси. А малороси ніяк не українці.

 No.6880

>>6879
Это ты про Кропиву, Сладенький?

 No.6881

>>6873
>Не дамо загинути нашій борді! Пропоную вайпати усі їх бороди, доки вони не прибируть Дев'яч з цього списку!
Можешь уже прямо сейчас начинать вайпать малой. Можно, можно если только осторожно. Главное чтобы они тебя не заблокировали когда ты проделаешь пару кулхацкерских манипуляций.

 No.6884

File: Лайно9ч.png (195.33 KB, 513x478) ImgOps

>>6880
Є тільки один лайнач.

 No.6885

>>6884
Чому гівно не зелене? Зеленого не могли знайти? Я одного разу якось сидів на потужних антибіотиках, так гівно стало кольору весняної трави. А сперма - жовтою.

 No.6894

>>6884
Лайначем же зазвичай називають Файнач.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]