[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 34aa851ea5f4d99d9bd1acfbf0….jpg (71.73 KB, 800x478) ImgOps

 No.7113

Кому потрібне твоє кохання та вірність, якщо навколо так багато курв?

Кому потрібна твоя Батьківщина, якщо супермаркет можна знайти будь-де?

Кому потрібна твоя віра, якщо їсти, пити, спати, їбатися та срати можна і без релігії?

Кому потрібне твоє життя, якщо ти – всього лише шматок матерії, патологія у тілі Всесвіту?

 No.7152

Це якийсь підлітковий мудизм, а не нігілізм.
Можна ж будь що обезцінювати, прям на фундаментальному рівні, а не "иии, ти лише шматок матерії", "иии, кохання та вірність хуйня бо кругом курви бєєє"…

 No.7165

>>7113
>Кому потрібне твоє кохання та вірність, якщо навколо так багато курв?
Знайди не курв серед меншості. Нормальних дівчат теж предостатньо.

>Кому потрібна твоя Батьківщина, якщо супермаркет можна знайти будь-де?

Отут ти нарешті додумався. Батьківщина тебе завжди кине, синку, дбай передусім про себе.

>Кому потрібна твоя віра, якщо їсти, пити, спати, їбатися та срати можна і без релігії?

Віра потрібна або не потрібна тобі. До чого тут інші?

>Кому потрібне твоє життя, якщо ти – всього лише шматок матерії, патологія у тілі Всесвіту?


Як мінімум - соціуму. Ми соціальні істоти і якщо ти виконуєш навіть найпростішу роботу, ти вже потрібен суспільству.

Глобально - все в цьому світі потрібне Всесвіту, інакше цього б не існувало. Якщо твоя віра дозволяє - Можеш вважати це рухом Логоса, задумом Бога, законом Дхарми або просто in tune як у відомій пісні Пінк Флойд.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]