[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: GladValakas.png (153.22 KB, 768x614) ImgOps

 No.7300

Я полковнік загону нахуй! Я командир аерокосмічних сил космодесанту Астартес блядь! Я всіх тут виїбу! Я танкіст! У мене 272 бойових вильотів - ти не з гівном блядь розмовляєш сука!

 No.7301

>>7300
ґєт взято Гладом Валакасом!

 No.7306

File: lady-gaga-teases-new-music….jpg (88.71 KB, 1200x885) ImgOps

Я Леді Гагу їбав у 2009-му та 2010-му році! Хто ви такі? Хто ви такі блядь щоб мені вказувати нахуй?! У мене статки восени 2008-го року корелювали за мільярд долларів. Я полицю на ізі рознесу нахуй!!!!!

 No.7625

>>7306
Нах ти таке страшне їбало постиш?
Хочиш щоб мені вночі страшно спати було?

 No.7626

>>7625
Хочу і пощу блядь! Що значить нахуй страшно вночі спати? Радій, блядь що взагаі хтось щось постить і ти спиш інакше б і цього не було б навіть йобаний в рот нахуй сука.

 No.7627

>>7626
То і значить. Пость шось гарне.
Будеш ше постити страхоту, то прийде Бабайко.
А якшо і то не поможе, то знайду тебе і виїбу порожньою банкою від шампуню Хєд оф Солджєр, проти перхоті.
А потім ше раз знайду і ше раз виїбу, вже чим буде. Порожнім пакетиком від АТБ, наприклад.

 No.7628

File: db8ad0484435bb605ec36461d….jpeg (85.1 KB, 900x600) ImgOps

>>7627
Ты меня слышишь, ёбана в рот?! Буду продолжать постить страхоёбин и мне поебать! Яскозал! Ты не с говном разговариваешь нахуй! Банками из под шампуня он ебать собрался, гомодрил проклятый.Ты бы ещё про шланг от огнетушитея напомнил бы. Ох и извращуга же ты блять! Ох и извращуга развратный! Я здесь приколы блядь нахер заказываю и никто другой! Я командую хатой!!!

 No.7629

>>7628
> Я здесь приколы блядь нахер заказываю
То шо ти блядь нахер, всі і так поняли.
А пріколи в тебе покишо галімі. Нормальні давай.
Можеш в тред табуретку приволокти, викарабкатися на неї і віршик пошлий розказати.
Тільки давай на память, в телефон не підглядай.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]