[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: c83909c0a85677042ead5e77bc….jpg (15.71 KB, 210x210) ImgOps

 No.7342

Якщо б 24 лютого 2022 не було б. То я готувався тоді відписуватися від політичних каналах у соцмережах знаючи що це наїбалово. Я планував у альтернативному мирному часі порвати усі відносини з нашими людьми до мінімуму, десь навчатись далі і готуватися при можливості виїхати за кордон. Серіал під назвою "Бросок Пиньгуста" поламав всі плани!

 No.7363

>>7342
> Я планував у альтернативному мирному часі порвати усі відносини з нашими людьми до мінімуму, десь навчатись далі і готуватися при можливості виїхати за кордон.
Літералі мі.

Я в принципі вже на той час перестав сидіти у соцмережах, дивитися новини і пояснювати людям, що Зеленський хуйло. Внутрішня еміграція мені подобалася, але от виїзд тільки планував.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]