[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: bdadc0d1178509009605070953….jpg (23.54 KB, 219x353) ImgOps

 No.7349

Саб, Аноніми. Є справа на мільйон. Хочу дізнатись як умога більше інфи з такої мутної інтернет-персони як Поліна Майко (або Хочу гратися – перехочеш).

Чув чутки, що в її батьків є бізнес в росії, чи щось таке.

Прошу накидати як умога більше правдивої, перевіреної (бажано з пруфами) інфи про цю гидоту.

Буду дуже вдячний

 No.7350

File: 5093d0568e6a15b07f382222f0….png (639.55 KB, 505x705) ImgOps

>>7349
У Пітєр їздила з 2014 до 2022 року. Пила там найсмачніший кохве.

 No.7351

File: 1775d3d980836502c5292f734c….png (345.21 KB, 1080x849) ImgOps


 No.7356

>>7349
Нахуя тобі то поліно? Кинся того.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]