[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: F5qyWkcXsAA4RK2.jpeg (461.7 KB, 2048x1755) ImgOps

81fd1 No.1615

Я не хочу заводить девушек и детей на постсоветском пространстве. Я не хочу верить в русского/украинского/китайского/мусульманского/индийского Бога. Я не признаю ни украшку, ни рашку, ни белорашку. Где безопасно переждать ебанаторий Ада и не присутствовать при этом?

b03a7 No.1650

>>1615
Дівчат можна, хоч гарем створити якщо зможеш, а от щодо дітей цілком маєш рацію. Нелюдяно нову особистість приводити на світ у пеклі, де війна, вбивства, а татко навіть не може виїхати з країни, бо кріпак.

b4fdb No.2221

File: 1696585048.998513-4.jpg (416.13 KB, 1024x1024) ImgOps

>>1650
>а татко навіть не може виїхати з країни, бо кріпак.

b4fdb No.2986

>>1615
Пострадянський простір перетворюється в Африку з купою червоних директорів і вічних тоталітарних диктаторів з релігійним середньовічним уклоном. Середня Азія - нейтральна зона. Кавказ, Україна і Білорусь,Кавказ вічна війна, повстання і окупація росіянами. Росія - китайське рабство і африканський рівень життя, лише Маасква і Підербург жирують.

b4fdb No.5848

Від щирого серця їбучі шакалі зі Смоктача! Ви усі агонізуєте і страждаєте хійнею заради хійні! Усі ваші дурнуваті пости про "проблем укроанона тред и перекат" ніхто не буде підкорюватись вашим кацапським порядкам! Усі ваші треди буде розбомблено у руїнах. Кропивач переможе війну проти зальотних смоктачерів! За Олега Петровича!

89536 No.9395

>>1650
Ну, подивиться на західну європу під час/після 2 світової. Їм вдалося народити, зберегти і виховати +- нормальне покоління. Типу блять, вбийте в собі всю цю ресементальну хуйню і пишайтеся своєю українською кров'ю ;ь[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]