[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: WorldWap.png (82.79 KB, 1488x1024) ImgOps

 No.223

Змінюй світову мапу як заманеться. Вперед! Почали!

 No.226

File: 1660999936626.png (85.06 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.236

File: Chinese Vacuum.png (85.74 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.237

>>223

Ти шо, з Нічану?

 No.239

File: 1660999936626.png (87.92 KB, 1488x1024) ImgOps

>>237
Перекопіював і трошки переробив треди їхні про всяк випадок. а то мало ріпнуться вони колись, а все необхідне вже тут.

 No.240

File: 1660999936626 (1).png (92.66 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.253

>>237
Саме так, з того самого Нічану цей Анонімус. Він про всяк випадок перекопіював і евакуював звідти ці треди з мапами сюди до нашої нової іміджборди. До нас будуть потихеньку йти усі кому не лінь. Ми ж новенькі й молоденькі.

 No.259

File: 1660999936626.png (134.18 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.260

File: 1625423731641.png (121.28 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.264

File: Alternative Cold War.png (93.2 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.269

File: 1660999936626.png (87.08 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.270

>>260
Хм, Ґренландія та Антарктида виглядають норм.

 No.275

File: 1660999936626.png (87.67 KB, 1488x1024) ImgOps


 No.280

File: 1660999936626.png (85.04 KB, 1488x1024) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]