[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1705510981.463687-.jpg (110.78 KB, 1024x785) ImgOps

29396 No.22307

Анонімус, читай Закон Божий та Конституцію шоб не плисти у холодній воді,ломитися через кордон України та не косплеїти бомжа.

ПЕРЕЛІК релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю:
- Адвентисти-реформисти
- Адвентисти сьомого дня
- Євангельські християни
- Євангельські християни-баптисти
- Покутники
- Свідки Єгови
- Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами)
- Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами)
- Християни євангельської віри
- Товариство Свідомості Крішни

Треба духовно зростати, ато у лісосмугу під Бахмут.

5e26a No.22333

>>22307
Бога, вигаданого жидами, не визнаю. А оці хороші хлопці та дівчата, раджу заприязнитися з ними:
>Товариство Свідомості Крішни

b07dc No.22349

>>22307
Чув що одного ієговіста хотіли мобілізувати. Він показав лист від пастора і його направили розгрібати завали на Херсонщині
>>22333
А хто такий Крішна?

56b52 No.22438

>>22349
>А хто такий Крішна?
Інкарнація Вішну, очевидно ж.

2924f No.22448

File: TheLotusfeetofLordShriKris….jpg (315.78 KB, 970x666) ImgOps

Як же хочеться торкнутися лотосних стоп Господа Крішни, пацани…

А для ТЦК співаймо дружньо:
Шрі Крішна Шаранам Мама.

bcd9c No.23059

>>22307
В Хмельницкой области мужчина получил повестку и стал свидетелем Иеговы, чтобы не воевать - ТСН

"Он посещает собрание религиозной организации "Религиозный центр" Иеговы в Украине", по религиозным убеждениям, категорически отказывается от призыва на военную службу", - говорится в материалах суда.

Закончилось это приговором на 3 годам лишения свободы.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]