[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: aac569e2a6eb1818d8ed70cb25….jpg (67.03 KB, 536x513) ImgOps

4dd80 No.22517

Russian dna is shitskin

d5fd8 No.22676

>>22517
Знову ці галімі нацистські вийоби своїм походженням. Ну і що, що ми, припустимо, слов'яни, а вони - монголи? Хіба монголи гірші? Хіба конституція не стверджує, що всі раси і народи рівні?
На своє "слов' янство" можуть наярувати тільки люди з великими комплексами щодо свого походження, а також психічно хворі. Це "слов'янство", на жаль, не дає нас нічого, окрім підвищення Почуття Власної Важливості і приводу зайнятися чеговою автофеляцією. Хіба ні?
Існує купа не-слов' янських і не-європейських країн, які живуть краще, ніж Україна. Японія, Тайвань, Сінгапур… Навіть йобана Монголія живе краще, бо там не хватають людей з вулиці і не кидають їх помирати на поле бою.
Ну і що тоді дає нам ця "чистота крові", яка начебто відрізняє нас від росіян? І в чому вона, насправді, заключається? Через 1000 років археологи відкопають кістки загиблих на в війні і не зможуть відрізнити, де лежав хохол, а де кацап.
Задумайтесь над цим, "чистокровні".

ad9f2 No.23089

>>22676

Жиде - до печі

428a4 No.23134

File: 1693602811777362.jpg (177.34 KB, 1920x1080) ImgOps

>>22517
Россия - последний оплот белой расы, который сторонники гоблинов на Западе хотят уничтожить. Они хотят уничтожить Россию, чтобы гоблины в американском стиле пришли к власти над всей землей.

16f2d No.23240

File: 1706029788.339397-.jpg (577.23 KB, 1024x1280) ImgOps

>>23134
>Россия - последний оплот белой расы
Лол. Учитывая что там большинство мамбеты и новиопы-полукровки с фамилией Нурмагомедов а на первом месте имя ребёнка это Махмуд. Чем вы отличаетесь от европидорасов с мигрантами? Ничем! Ведь вас жид Клаус Шваб использует в одной игре где играют два говна. Вас всех перепиздят а на ваше место поставят послушных мигрантов. Белой Рассой с кучей рандомных народностей в России и не пахло никогда!

16f2d No.23247

File: w720h405fill.jpg (65.65 KB, 720x405) ImgOps

>Россия - последний оплот белой расы
А это не то что вы все подумали, это другое! Ебало?

b3897 No.23420

>>22676
>Хіба монголи гірші?
Лол, монголи захопили пів-Євразії, встановили свою династію в Китаї, багато держав, в тому числі Русь, зробили своїми васалами.

Тимчасом українчики за 30 років тільки втрачають території, які їм назбирали Ленін зі Сталіним і Хрущовим.

22015 No.23422

>>23420
>Тимчасом українчики за 30 років тільки втрачають території, які їм назбирали Ленін зі Сталіним і Хрущовим.
Росії ніякої не існувало до 1991-го року. Росію створив Борис Єльцин.

5e192 No.23551

>>23420
>Лол, монголи захопили пів-Євразії, встановили свою династію в Китаї, багато держав, в тому числі Русь, зробили своїми васалами. Тимчасом українчики за 30 років тільки втрачають території

Дев'ячую.

8c6cf No.23556

>>23422
Звісно, і то не Россійская Имперія була створена Петром 1, вона якось інакше називалася.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]