[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: IMG_20160814_084010.jpg (451.33 KB, 2560x1920) ImgOps

50b8b No.29164

Я маю підозру, що мем Оля UA насправді створений на замовлення уряду, щоби народне невдоволення нахабними бішенцями не набуло більш різких форм. Когось посилати на смерть без морального права на це - дуже аморальний вчинок. Українчики в масі знаходяться на стадії вічного пубертату, тому їхнє невдоволення уряд каналізує в беззубому мемасику. Можливо, в творця цього мему спрацювала внутрішня цензура, можливо українчики інакше не сприймають інформацію, ніж намагатися висміяти явище, яке їм не подобається. В будь-якому випаду цей мем зменшує напругу в суспільстві, а не призводить до дій. Що думаєте про це?

fd9d1 No.29261

>>29164
>можливо українчики інакше не сприймають інформацію, ніж намагатися висміяти явище, яке їм не подобається
Зис.

Коли ти востаннє читав філософський трактат чи есе, написані українцем? А коли бачив черговий тупорилий мемчик?

485b4 No.29378

>>29164

Часто читаю щось розумне, написане українцями. Але проблема навіть не в мемасиках, мемасикові люди та взагалі неписемні можуть бути менш жалюгідними, ніж умовні слухачі Ярослава Грицака та різних "освітніх платформ". Проте твою думку я поділяю.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]