[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1686418745796-1.jpg (220.93 KB, 986x1280) ImgOps

e6b53 No.37709

Зрада! Зеленський підорас зливає усіх Українчиків, ТЦК гандони. Я прокинувся щодня і чекав коли усе скінчиться і нічого не скінчилося!!! Аноньчіки хочуть перемовин і умови Рассіюшки!!! Хіхіхіхіхі - вам не вдалося нічого! Аноньчики чекають! Ми чекаємо як чекушки. Зрада! Шваб сере у моєму під'їзді, рептилоїди і пан Далес сцють у кутку під'їзда біля ліфта. Декарбонізація карбону вуглепластику! Вкраїнчики вийдіть на бунт, скиньте Зєлєнського і будете жити в мирі з Расіюшкою. Ви ніколи не переможете Расію і Хуютіна! Ніколи! У вас сили закінчилися! Всьо! От переможе рудий Донні і тоді одразу для вас все закінчиться і усе одразу зміниться. А чоловіків не випускають за кордон і аноньчиків айтішників 300к наносєк програмістів і хікканів хіккікомору не випускають з Вкраїни! Зєля сказав і Слуґі Наріду сказали що все закрити. А аноньчикам потрібен заморожений конфлікт а Щєля не дає їм цього, бо Небесний Єрусалім Рептилоїдів сам себе не створить у під'їзді. А якщо б 24-го лютого 2022 нас би змогли ідеально захопити, то нас на пляшку не посадили би і ми б спокійно жили як зараз у окупованих територіях і Криму і нас би усіх Расіюшка випустила би за кордон через окуповані території або з території Росіюшки або Білоросіюшки. Орксанки! Порксанки! Виїхала - блядь, не виїхала - довбойобка! Ми перетворимось в ПАР! Анатолій Шарій сказав, Олександр Олешко сказав, Півнекулій сказав, Кулій сказав, Хаббард розповів, Генерал Петров розповів. Білорашка нас врятує! Раша нас порятує! Сапогі повсюду! Хіхлятки потужнічки паляничники палянички закрийте свої роти коли Аноньчик говорить! Навколо одні євреї-рептилоїди. Рептилоїдна змова і зрада та ганьба. Колесо генотьби робить оберт і аноньчики тяжко живуть. Усі Миколи і Тараси пійдуть в бій а ми відсидимося собі як аноньчікі і будемо панувать. Барін сапоґ сказав могилізуватися всім! Омєжкі!

e6b53 No.37720

От побачите опоненти! Що Аноньчики були праві! І це ви зараз смієтеся над Аноньчиками а потім будете плакати крокодилячими сльозами і будете аноньчиків пробачати за все! За все! А Аноньчики це пророки![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]