[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1699638381619.png (1.24 MB, 1080x1200) ImgOps

26b86 No.38061

Я створив свою власну політичну партію "Трапеція і Порнядок".(ТіП). Мене звуть Анонімус Анонім Аноніменко. Я обіцяю: відкрити кордони для чоловіків, легалізувати прон і ЛГБТК+-, дати абсолютно усім укроанонам мир і життя по богатому і величному, зійтись посередині як у 2012-му році. Я піду на вибори щоб подолати заразу та всидіти на двох стільцях. Ніщо не зупинить ідею час якої настав!

17fec No.38284

File: 17119886917220.mp4 (8.94 MB, 848x464) ImgOps


26b86 No.38300

>>38284
Давайте усі складемо руки і не будемо воювати! Усі! Усі будемо сидіти вдома або під руїнами і не будемо воювати. От син Зеленського не воює в АТО/ООС, а ми воюємо усі. То ж давайте не будемо усі воювати за АТО/ООС а полетимо на Мальдіви, Сейшели, Кіпр, Канари. Там нас чекає щасливе життя і Рай та золоті гори. Давайте взагалі ні за кого не воювати ні за жодну сторону і будемо сидіти вдома і лежати на дивані. Ні, ну реально, краще сидіти і нічого не робити взагалі ні для кого щоб потім наробити люту хуйню.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]