[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1685251850681-0.jpg (2.5 MB, 7296x5472) ImgOps

9ba00 No.38523

Якщо ви думаєте аноньчики що Україна програє, то ви помиляєтесь. Ми будемо вилазити зі схованок і різати вам горлянки сучі вилупки. Живими ви не вийдете. Срати тут хіба що будуть тут реальні зйобики. Ну а вам довбойобам реально пізда буде і за співпрацю з рашистами під час окупації і "капітуляції" і під час того коли ви свої доноси будете катати на людей. Ваша перепустка до Пекла відкрита, уйобки. Таких уїбанів треба буде утилізувати і добити лежачих. Бо зрадників завжди пиздять найперших. Я майже щодня на вулиці буваю і знаю місцевість де я буду вас утилізовувати уїбани. Вас не врятує ні Раша, ні Білораша.

6598f No.39127

File: ClipboardImage.png (255.81 KB, 670x349) ImgOps

>>38523
Зараз би білорашу відокремлювати від раші[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]