[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1706772352.425166-.jpg (87.29 KB, 1100x720) ImgOps

b6c1d No.38711

1. Перехід Української держави до бургундською системи.
2. Зробити князем Русі-України Дмитра Святого Корча.
3. Розстріл комадирів, через яких гинуть солдати.
4. Витрата половини держ. бюджету на серійне виробництво танків Т-84 "Оплот".
5. Не мобілізувати фізиків та математиків, а відправити їх на заводи з виробництва танків і снарядів до них.
6. Мобілізувати мєнтів.
7. Розробити тактичну ядерну зброю, якою можна буде влаштовувати невеликі ядерні гриби на окупованій території.
8. Створення Кубанської і Донської народних республік і поставка зброї через Грузію до них для козацького повстання.
9. Виграти війну.
10. Приєднати Кубань, Східну Слобожанщину, Донщину, Жовтий, Сірий і Зелений клини до складу нашої держави.
11. Заселення нових територій сім'ями військовослужбовців. Азов - Боги! Білецький - Вождь!


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]