[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: maxresdefault.jpg (121.92 KB, 1280x720) ImgOps

b7aa3 No.38728

Можете нити і скиглити ще сильніше. Ваш головний ідол вас зрадить і кине. Форчанерів він теж кинув і тепер вони його не дуже то і люблять. Ручні Пгавачки обслуговують ліволібералів і серуть на обличчя Анонімусам з іміджбордівських місць в загончику для шизоконспірологів і психів.

5b31a No.38777

Коли аноньчиків Донні вчергове кине, то аноньчики будуть обзиватися на Донні жидом і ще якимись словами його хуїсосити. А сленг і жаргон ці зальотні кремлеботи придумувати в секунду вміють хлібом не годуй.

b7aa3 No.38781

>>38777
Різні форчанери і проросійські аноньчики роблять помилку створюючи собі ідолів, які в минулому їх наїбали і кинули. А отже нехай думають і ретельно перевіряють об'єкти свого поклоніння.

8dad4 No.44108

File: Donald_Trump_NYMA.jpg (16.91 KB, 220x289) ImgOps

Трумп всех кинет. Обязательно кинет. Но потом. Кинет и не раз и не два.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]