[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1595861994231.png (1.23 MB, 813x610) ImgOps

a3082 No.38749

ВЦТ пропоную зіграти вам в одну гру.
Уявіть, що російсько-українська війна закінчується, і підписується мирна угода.
Які, по-вашому, там повинні бути пункти та умови?
Прошу без всякого примітиву на кшталт "аби вся русня/хохли/жиди повиздихали нахуй".
Ще раз, це всього лише "гра", і з реальністю мало пов'язана.

58e19 No.38773

Мирна угода на умовах України. 1. Закони росії не діють на окупованих територіях. (Тобто мирні жителі мають право бути на окупованих територіях злочинцями і творити там беззаконня та вбивати і чинити жорстокість та спротив окупантам). 2. Товари і послуги на окуповану територію не йдуть відповідно як і електроенергія, вода, газ, інтернет. 3. Біженці мають повне право покидати окуповану територію.

a3082 No.38782

>>38773
>Біженці мають повне право покидати окуповану територію.
Треба постаратися звідти дуже швидко втекти і краще вже бути бомжем в Україні ніж рабом на підкацапленій окупованій території де будуть змушувати підкорюватися правилам і законам Російської Підєрації.

3fc16 No.38805

1. За Росією не залишається окупованих територій (нейтральні чи буферні зони чи незалежний Крим, аби нічого Россії не залишилось)
2. Ніякого Путіна при владі
3. Хоча б часткова компенсація збитків від війни за рахунок заморожених російских активів
4. Реформи, спрямовані на децентралізацію Россії під наглядом ООН[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]