[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1594829428965.png (2.35 MB, 1280x805) ImgOps

dc2f8 No.38759

Плян порятунку України:
- ставимо Габсбурга на престол;
- міняємо алфавіт на латиницю;
- забороняємо православ'я;
- зносимо панельки.
А незадоволених на фронт.
На рахунок Парашії: Кілька ядерних боєголовок по Москві і Петербургу і всі справи. Росія паралізована.
>незворотні процеси рівня Хіросіми.
Це і добре. Росіяни не сунуться в радіоактивну зону.
Ще як варіант це рити море між Росією і Україною.

a13e2 No.38764

>>38759
Треба закрити кордон з Росією повністю і ввести блокаду окупованих територій, хто не втік і залишився ми не винуваті. Біженці приймаються відчайдушні за єдиним виключенням. З Білоруссю теж кордони повністю закрити. Купу сміття туди звести і буде сміттєзвалище величезне поряд з їхніми кордонами, стіну бетонну, рів з крокодилами, міни, колючий дріт під електрострумом.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]