[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: rowboat.jpg (225.66 KB, 1600x915) ImgOps

f9bf2 No.38869

Щоб ризикнути одразу перепливти на човнику з України і втекти. Ну і приклади самостійного виживання в умовах втечі. А отже постаратися ее попадатися будь-яким людям і тим паче ТЦК, поліції, тепловізорам, дронам, прикордонникам і іншим злим мимокрокам. А саме доступна і непомітна втеча з місця де свого як такого тут офіційно нічого немає. А в мирний час так тим паче. У цьому треді будемо розповідати про досвід того щоб втікачів не знайшли інші люди навіть через 10, 20, 30, 40, 50 і 60 років.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]