[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ab19bf7293ae171dbae54ec42f….jpg (138.75 KB, 1393x980) ImgOps

4ffb4 No.38873

Трід про те як виживати в умовах сніжної пустелі, спекотної пустелі, джунглях, клімату з постійною зміною пір року, безлюдних островах. А це не просто втеча за кордон а саме самоізоляція від тоталітарної диктаторської системи призову де воєнкоми б'ють людину по животу і по тілу людини а потім везуть у карцер де застосовують биття пластиковою 2 літровою пляшкою по голові з наповненою водою та електрострум з під'єднаними дротами т.зв "бичачі яєчка".

a130b No.38878

Основа виживання людини, це їжа та вода. Через екологію в Україні небагато місць, де можна добувати їжу з природи, а джерела води здебільшого забрудненні. Їжу треба готувати, а воду кип'ятити, для цього потрібен вогонь, дим від якого привертає увагу. Це з тих проблем відразу приходять на ум[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]