[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Без імені.png (599.12 KB, 1280x1024) ImgOps

09f40 No.39817

Точно! Треба бухати, курити і вживати наркотичні речовини щоб пів-щелепи була коричневою а друга половина щелепи відвалилася нахуй! Треба ще до цього додати що тебе дівчина або жінка твоя постійно тріпає твої нерви своїми заїбонами і доводить тебе до серцевого нападу і паралічу або тремору. Чомусь навіть сімейних людей життя не жаліє, а навпаки з тебе гроші останні витягнуть, поки ти помиратимеш від онкологічного захворювання або важкого захворювання. Та ще й хамлять доктори як совкові старі шкапи. Хоча вони і є совковими старими шкапами яких під дупу не звільниш. Пострадянські російськомовні країни найжіночніші і найістеричніші та найбідніші країни з усіх, хоч і виставляють себе "могутніми".

df89f No.39901

Це в нас багато проблем у колишніх країнах СНД руськощелепних. За вийнятком країн Середньої Азії і країн Балтії, які встигли вступити до Заходу і підготуватися до можливих варіантів розвитку подій, поки нас їбуть.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]