[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 4973c626ce749f444c6fc774cf….jpg (330.24 KB, 2511x1671) ImgOps

9dd7d No.39819

Хочу нагадати, що /pol/ форчану та дев'ятачу — це купка штормфаґів, глибоко ображених на білих дівчат, що ті їм не дають.

Класичний еталон реального життя — це алкоголік-похуїст, хто сильніше тому він сраку свою і продасть, котрий сам не вибирає як йому жити і повчає як жити інших і при "перевзуванні" має старі звички від своїх батьків та ТікТок блядування замість забороненого ВК блядування.

Він виступає за:

- похуй.
- ти не обираєш, що для тебе є правильним, суспільство має права диктувати що тобі робити, з ким трахатися, жити, вести справи, чи мати дітей тощо
- аполітичний похуїстичний політизм — хто зайняв землю той і крутий. Повоювали - а потім помирилися і знову бухати і цілуватися в губи з тими хто вижив. А хто помер той і лох. Головне в п'ятничку побухати а далі понеділок. Завод, підпиваси і Call of Duty. Королівська Битва. через смартфон і блядський ТікТок з дибільними приколами для дегенератів причому усе підряд як у зомбоящику.

ec34f No.39905

File: завантаження.png (491.33 KB, 512x512) ImgOps

>>39819
Політарднуті шизи це окрема група людей. А у реальності всім похуй і всім в клубасік треба тусуватися з тьолачькамі.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]