[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1706135799684-0.jpg (76.51 KB, 460x628) ImgOps

48148 No.39831

Сюди не понаїдуть африканці та індуси в зруйновану і заміновану країну. Після війни введуть податок на одинацтво так звану"десятину" 10% від зарплатні - навіть з самозайнятих. І змусять жити з бідняцькими дівками з заїбонами та змусять народжувати по троє бідняцьких дітей без цілей у кожній NPC-родині нормісів. Норміси підкоряться а от нам усім анонімусам влаштують дуже погане життя і суспільний осуд в очах оточуючих. 35 мільйонів нашкрябають. Заборонять аборти. На заможне життя після війни не розраховуйте. Всі пільги і субсидії скасують.

dee88 No.39903

>>39831
Все так, все так. І графіки віку населення можна до сраки запхати, бо кавардак коїться і нормально не підраховують. А в реальності майже так само як і було. Просто зараз невеличке затишшя плюс біженці з окупованих територій. Тому 35 лямів все ж аж потім нариють.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]