[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1703064549.769039-.png (437.46 KB, 800x410) ImgOps

145f3 No.39869

Нерідко бачу як цього низькорослого наркомана порівнюють з Черчиллем, який очоловив всю Британію, домініони і колонії. Чи бачили б ви що Черчиль засунув голову в пісок і чекав вдалої висадки німецьких військ на Туманний Альбіон. Прокурений жіночний карлик зеленьский у своєму ставленні до загрози військового вторгенння нагадує не Черчилля, а Сталіна.

f2700 No.39897

>>39869
Це було зрозуміло ще з 24 лютого 2022.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]