[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1700116638.974563-.jpg (948.77 KB, 3900x2187) ImgOps

03dcb No.39876

Доброго вечора, анонімні! Яке ваша думка про РДК? Чи підтримуєте ви це добровольче військове формування?

0b87a No.39896

>>39876
Нехай вже дійдуть до Москви і влаштують там анал-карнавал.

3b8cc No.40852

Це гарна ініціатива, люди ЗСУ потрібні, так хай хоч чорта лисого питають[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]