[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1697882608149.jpg (37.23 KB, 640x640) ImgOps

57381 No.39915

Кордони не відкриють ніколи. Навіть жіночому населенню і дитячому закриють і призовуть жінок до армії. Війна буде вічною без особливих просувань, заморозки не буде (сповільнення бойових дій буде з 1-2 пострілами за місяць), перемовин не буде, капітуляції не буде. Усім введуть податок на бездітність а на армію ми і так податки сплачуємо. Ласкаво просимо у Реальність, анони!

c695e No.39959

>>39915
>Навіть жіночому населенню і дитячому закриють і призовуть жінок до армії.
Так, потихеньку до цього готують і вже виникають деякі складності.

c695e No.39960

File: 1708462802219-0.jpg (67.59 KB, 604x604) ImgOps

>>39915
>Війна буде вічною без особливих просувань, заморозки не буде (сповільнення бойових дій буде з 1-2 пострілами за місяць), перемовин не буде, капітуляції не буде.
У укроанонів серце стане, якщо їх тицяти у реальність. А то вони усе чекають, чекають, чекають… Каргокульт йобаний![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]