[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: maxresdefault.jpg (116.97 KB, 1280x720) ImgOps

377c6 No.39918

Так, Кіберполіція і СБУ слідкує за сайтом. За кожним кроком анона. за "активні дії" одного сайт змусять закрити. Усі анони "під ковпаком". Навіть якщо сайт не хоститься в Україні. Ми не забуваємо про це і робимо висновки!

60fe7 No.39962

>>39918
Коли обшук буде у якогось "укроанона", то поліцаї знайдуть усі переписи. А "укроанона" скрутять або застрелять під час "активних дій". Потім змусять закрити цей сайт і аноньчики підуть шукати іноземні іміджборди схожого характеру.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]