[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1000_F_329576340_zBRuVjvHW….jpg (195.71 KB, 1000x564) ImgOps

a866b No.39924

Якщо втік за кордон і депортували, то це все. Пізда! Тебе арештують і посадять у тюрму на 7-15, 25 років в залежності від "тяжкості" злочину. Тобто якщо ти перед цим усім щось писав, то це гарантована жопа. Хату анона обшукають і усе перевернуть догори дригом. А хату обшукують грубо. І виламування дверей теж буде. Усе як ви любите. При спротиві скрутять і відпиздять.

095b7 No.39964

>>39924
Укроанонам потрібно буде проповзати далеко-далеко і бомжувати,та жерти пацюків. І там ці укроаноні і будуть десь ховатися все життя. Десь у хащах, хованках.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]