[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 38184415_605.jpg (115.56 KB, 1199x674) ImgOps

6968c No.39937

Втеча можлива і через підземні тонелі, які робитиме анон. В тому випадку якщо його не депортують і не видадуть та не піймають. По Чорному Морю. Через гори. По Тисі. Це в тому випадку, якщо немає важкохворого родича, майна немає і роботи немає і взагалі ти бомж та раб. Втеча за кордон - це Талант!

20008 No.39967

Все таки анонам потрібно чекати або травень, або літо. Взимку і восени анони просто здохнуть.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]