[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 426781052.jpg (118.73 KB, 576x768) ImgOps

7d9d7 No.39939

Якщо ніколи не хочеш служити в армії, то треба ховатися у "розумних" схованках. Недоступна далека дача для ТЦК наприклад з туалетом, електрикою, водою і газом з інтернетом або гараж з електрикою і інтернетом. Мати їжу і все необхідне. Заходи безпеки, якщо тебе не чекають ТЦК-шники.

23db1 No.39958

Будуть дивитись на вікно зі світлом і треба буде купляти покриття в якому на вікні не буде світла. Вони можуть робити і обхід дач та гаражів. А там хто треба здасть.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]