[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Без імені.png (1.19 MB, 1280x1024) ImgOps

 No.6895

— Я хочу у Crysis пограти. Віддайте мені будь-ласка мій комп'ютер.
— Ніяких ігор! Тим паче що ти мусиш цілувати ноги афроамериканцям.
— Я не буду цілувати ноги афроамериканцям, я хочу грати на комп'ютері і дивитись сайти в інтернеті!

 No.6916

>>6895
Лол. Укроанон уявляє як його малого бомженятко, забрали до себе Пітт та Джолі всередині 2000-х років. Можна купу трешу на цю трешову тематику наприлумувати поки час є.

 No.6923

File: IMG_6007.jpeg (32.65 KB, 470x390) ImgOps

>>6895
>>6916
Беремо тематику тупо період 2000-х років, а там далі можна додумати усілякий треш. Я навіть уявляв як якогось злого гопніка малого Джолька забрала у свій час і перевиховала його у манірне педикувате хлопчисько.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]