[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


 No.7757

Кидаємо сюди усе що змогли наловити і давайте місцевим анончикам рандомні посилання на веб-архіви, малювалки, чати Штучного Інтелекту, різні іміджборди іноземні, сайти для творчості створення відосів без реєстрації і без вкладання коштів, конвертування форматів, 3Д моделювання зображень і людей, та багато сайтів схожої тематики Почали! Налітай, допоки тред не потонув. https://wayback-api.archive.org

 No.7762

File: ClipboardImage.png (41.83 KB, 575x348) ImgOps


 No.7766

File: image.png (1.19 MB, 1395x896) ImgOps

Колись був гарний портал з форумом: https://web.archive.org/web/20060701051020/http://www.gothic.com.ua/ukrrus/index.html

А тепер якийсь новинний непотріб.

 No.7767

>>7766
Те саме, American edition.

https://web.archive.org/web/20060208042000/https://vampirefreaks.com/

Був величезний і цікавезний портал для неформалів, став e-shop непотребом.

Яким же нікчемним зробився веб.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]