[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (84.6 KB, 1200x675) ImgOps

 No.7889

Чому ця тендітна дівчина-підліток переймається за кожне життя свого народу, вміє скласти хитрий, багатошаровий і переможний воєнний план, в якому передусім використовує союзників, зрештою сама, особисто, вступає в бій — а наш Президент всю війну ховається у бункері, готовий воювати до останнього українця, а верхом його воєнної тактики є посилати погано оснащені мʼясні хвилі на мінні поля супротивника?

 No.7918

>>7889
бо наш преZидент - жид єбаний. Думай_те

 No.7921

File: ClipboardImage.png (98.26 KB, 1170x619) ImgOps

>>7918
Ой-вей…

 No.8002

File: ClipboardImage.png (584.17 KB, 807x720) ImgOps

>>7921
Так то акторка, а не персонаж, дурень.

 No.8003

>>8002
А Голобородько хіба не персонаж?

 No.8031

>>7889
То тебе в дитинстві через масскульт наїбали, а ти й дотепер оговтатись не можеш.
Казали тобі дорослі не влуплятись в телевізора, а ти їх не слухав.

 No.8034

File: ClipboardImage.png (656.42 KB, 1280x720) ImgOps

>>8031
>а ти й дотепер оговтатись не можеш
Але ж я не голосував за Голобородька.

 No.8037

>>8034
Вали нахуй в /pol зі своїм клоуном.

 No.8038

>>8037
Тему треду прочитай, клоун.

 No.8039

>>8038
І шо в темі треду, єбобо?
Якийсь черговий главпідор не йде за тебе в окоп?

Дивись, пацан, ти прийшов на борду і сходу опростоволосився в якості серійного лошка.
Замість того, щоб робити висновки і якось головою петрати, розвів нюні.
Тебе за життя тупо наїбали, мінімально:
а) батьки в дитинстві, котрі не навчили кому вірити, кому ні
б) оточення та суспільство, в котре ти дотепер віриш, що це не якесь стадо уїбанської егоїстичної худоби, а магічна евфемерна їбанина, котра тобі "винна" і якогось хуя "мусить" піклуватись за такого довбойоба
в) вчителі та викладачі, котрі тобі промили мізки черговим патріотичним лайном
г) масмедіа, котре тобі понаповідало дешевих казочок про справедливість та суперменів, що врятують та приголублять тебе в години відчаю
ґ) реклама, котра тобі замилила очі ілюзією того, шо ти такий нев'їбенний унікальний та одухотворений шматочок м'яса і можеш собі дозволити %підставити_необхідне%
д) система освіти, котра тобі не дала азів мислення, щоб ти врешті навчився використовувати свою головешку на користь свою та оточення, замість того щоб перекладати відповідальність на всіх, кому не лінь

Можна продовжувати, але здається й того цілком достатньо. Якщо ти злишся і не второпав, то повір, я не зі зла, пацан.
Адже не кажу, що це піздєц як зле, все-таки визнання проблеми - один з кроків до її вирішення.
Біда однак в тому, що ти і далі продовжуєш зводити тему в сторону якихось клоунів, казкових персонажів та медійних говорящих мармиз.
Лоханувся? Подумай добре, намотай на вус і не повторюй хуйні.

 No.8054

>>8039
Не читав.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]