[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1717406872659.jpg (122.94 KB, 1280x1280) ImgOps

 No.8062

Я не хочу жити. Хай вже вб'ють вночі.

 No.8065

>>8062
>Я не хочу жити
Чому? Що трапилось?

 No.8082

File: ClipboardImage.png (229.45 KB, 600x600) ImgOps


 No.8083

>>8065
не знаю… Жити якось ліньки, майбутнє - лайно, теперішнє ще гірше.

 No.8087

>>8083
Ти просто не знайшов своє. От я коли відкрив для себе порно-ігри — зрозумів, що заради цього варто жити.

 No.8089

>>8083
Ну то живи на від'їбісь:
Нравиться, життя приносе ніштяки - заїбок, насолоджуєшся.
Заїбався - віддихни.
Трохи підзаїбало - дивись, шо можна поміняти.
Ну а якшо вже дуже заїбало - ну то і хуй з ним.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]